O NÁS

Jsme nezisková organizace, spolek, který se zabývá převážně vzděláváním a rozvojem osob. V naší nabídce máme rekvalifikační kurzy, akreditované kurzy, semináře a přednášky jak pro osoby, které chtějí získat další profesní odbornost, tak i kurzy pro pracovníky v sociálních službách i širokou veřejnost. Naším dalším cílem je také začleňování různě znevýhodněných osob zpět do pracovního procesu a do společnosti, pomáháme nalézt jejich opětovné uplatnění. Věnujeme se například začlenění pečujících rodičů zpět do práce, a to jednak absolvováním rekvalifikačních kurzů a jednak nabízíme firmám zřízení dětských skupin s odborně proškoleným personálem. Dále se věnujeme péči o seniory školením pečujícího personálu a samotnou pedikérskou péčí. V blízké budoucnosti plánujeme vybudovat pedikérsko-školící centrum, kde bude k dispozici celá škála odborného ošetření včetně péče o diabetickou nohu. Spolupracujeme s řadou odborníků i z lékařského prostředí, a proto můžeme garantovat absolutní kvalitu našich služeb.

V rámci návazných služeb podnikáme řadu aktivit a činností směřujících k podpoře soběstačnosti a k posilování osobních kompetencí osob, které jsou v složité životní či zdravotní situaci. V neposlední řadě se věnujeme také výchovným a aktivizačním činnostem, prevenci ohrožení. Poskytujeme rovněž podporu dětem opouštějícím dětské domovy a osobám v tíživé situaci.

Naše činnosti nabízíme různými formami a způsoby. Zčásti je to individuální spolupráce, zčásti skupinová, formou seminářů a přednášek. Zároveň podporujeme komunitní aktivity a setkávání, vedeme poradenské a konzultační činnosti.

Dary

Pokud nám chcete zaslat dar, kontaktujte nás na kterémkoliv telefonu či emailu. Dary, které nám budou zaslány, budou použity na účely spojené s aktivitami našeho spolku, jako jsou vzdělávací činnosti, sociální oblast, opětovné začleňování osob do společnosti, péče o seniory apod. Velmi Vám předem děkujeme

QR code na web

Váš okamžitý dar v hodnotě 250,- Kč (10€)