REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Pedikérka a nehtová designérka (kód 69-025-H)

Rekvalifikační program připravuje absolventa na úspěšné vykonání zkoušky pro získání profesní kvalifikace Pedikérka a nehtová designérka a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. Účastníci ve vzdělávacím programu získají odborné kompetence potřebné pro kvalitní a samostatné poskytování pedikérských služeb. Pro úspěšné uplatnění budou v průběhu výuky u účastníků rozvíjeny i další kompetence, znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní komunikaci, jako uspokojování zákaznických potřeb, flexibilita, samostatnost, schopnost řešit problémy, vhodné plánovaní a organizovaní práce. Absolvent programu bude schopen zhodnotit celkový stav nohou, a navrhovat postup jejich ošetření. Bude také schopen provádět péči o nohy klienta dle stavu jeho nehtů a pokožky, kterou umí ošetřit. Bude umět modelovat/upravit poškozené nehty nohou některou z dostupných metod. Zároveň se naučí provádět depilaci nohou. Seznámí se a naučí, jak vykonávat hygienicko-sanitární činnosti, jak objednávat přípravky, pracovní materiál a pomůcky pro péči o nohy. Bude umět poskytovat odbornou poradenskou činnost klientům v oblasti péči o nohy.

Kurz je zakončen složením zkoušky profesní kvalifikace „Pedikérka a nehtová designérka“.

Kurz je vhodný pro každého, kdo se chce věnovat profesi pedikérka a nehtová designérka. Podmínkou je ukončené základní vzdělání, dosažení 18 let věku, zdravotní průkaz.

Kurz může být proplacen i úřadem práce, možná je i úhrada zaměstnavatelem.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)

Úspěšný absolvent najde uplatnění v oblasti péče o děti v domácnostech, v dětských skupinách nebo dětských koutcích. Účastník kurzu si osvojí zásady bezpečnosti, prevence úrazů a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Bude také zvládat péči o nemocné dítě v domácím prostředí. Bude umět vést dítě k základním hygienickým návykům a znát zásady správného životního stylu. Účastníci získají praktické zkušenosti z oblasti výživy (včetně sestavení jídelníčku) a duševního i fyzického zdraví. Posluchači se naučí uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět vybírat různé typy her, správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit různé situace z pedagogicko-psychologického hlediska a budou se držet etických principů při práci chůvy. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v základní nezbytné legislativě související s péčí o děti a pracovněprávními vztahy. Rovněž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech.

Kurz je zakončen složením zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Kurz je vhodný pro každého, kdo chce pracovat s dětmi a získat v oboru péče o dítě další formální vzdělání. Podmínkou je ukončené základní vzdělání, dosažení 18 let věku, osoba bez logopedických vad, osoba zdravotně způsobilá a bezúhonná.

Kurz může být proplacen i úřadem práce, možná je i úhrada zaměstnavatelem.

Termíny kurzů:

Intenzivní kurzy PEDIKÉRKA (Pondělí – Pátek)

Začátky kurzů:

18.7., 1.8., 15.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 1.11., 14.11., 28.11.

Víkendové kurzy PEDIKÉRKA (Pátek – Neděle)

Začátky kurzů:

15.7., 29.7., 12.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 4.11., 18.11., 2.12.

Víkendové kurzy CHŮVA (Pátek – Nedděle)

Začátky kurzů:

2.9., 4.11.

Pokud máte zájem o jeden z Rekvalifikačních kurzů, neváhejte nás kontaktovat

Vyberte z možností