Rozumíme standardům kvality sociálních služeb

Popis kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s důležitostí a nezbytností standardů – pravidel, k čemu slouží a jak nám mohou být nápomocné. Účastníci získají nejen základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci, ale i odpovědi na řadu praktických situací, se kterými se v praxi setkávají, a to z pohledu zdravotního i sociálního. Získané vědomosti pak mohou využít při každodenní péči o klienta či v kontaktu s jeho rodinou tak, aby se zvýšila kvalita života osob, o které pečují. Kurz je vhodný pro terénní, ambulantní i pobytové služby sociální péče. Cílem kurzu je umožnit zaměstnancům sociálních služeb umět se orientovat v jednotlivých standardech a umět je prakticky používat. Důraz je kladen nejen na jejich samotné pochopení, ale zejména na jejich praktické užívání. Kurz je určen všem pracovníkům, kteří mají zájem o co nejkvalitnější poskytování svých služeb a chtějí si zvýšit svoji profesní kvalifikaci.

Komu je kurz určený?

  • Pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům
  • Vedoucím pracovníkům a manažerům v sociálních službách
  • Poskytovatelům sociálních služeb
  • Všem osobám, které mají zodpovědnost za zavádění standardů kvality sociálních služeb

    Jaké dovednosti získáte, budete:

  • Rozumět významu řízení kvality v sociálních službách
  • Znát legislativní ukotvení SQSS
  • Rozumět kritériím SQSS a tomu, co znamenají pro vaši praxi
  • Sdílet konkrétní příklady dobré/špatné praxe
  • Rozumět způsobu kontroly naplňování SQSS

Kurz je veden lektory s bohatými zkušenostmi v dané problematice. Lektoři vykládají odborné téma tak, aby účastníci plně porozuměli problematice a mohli si z tématu vzít dostatek poznatků, které využijí v každodenním životě.

Číslo akreditace A2022/1098-SP/PC/PP/VP

Délka: 8 vyučovacích hodin

Cena : 1.800 Kč

Platba možná i přes benefitní systémy: