Specifika demencí a péče o klienta s demencí

Popis kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními informacemi o demencích, převážně Alzheimerovy demence a stařecké demence (druhy, faktory, příznaky, příčiny, způsoby péče a komunikace, specifické přístupy ap.). Účastníci získají nejen základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci s klientem s demencí, ale i odpovědi na řadu praktických situací, se kterými se v praxi setkávají, a to z pohledu zdravotního i sociálního. Získané vědomosti pak mohou využít při každodenní péči o klienta či v kontaktu s jeho rodinou tak, aby se zvýšila kvalita života osob s demencí. Kurz je vhodný pro terénní, ambulantní i pobytové služby sociální péče. 

Anotace:

 • Základní informace o problematice demence
 • Změny chování u osob s demencí, problémové chování a jeho zvládání
 • Rozpoznávání příznaků demence, stádia vývoje nemoci
 • Patologie choroby a různé projevy nemoci
 • Změny chování u osob s demencí
 • Základy komunikace s člověkem s demencí
 • Vytváření plánů péče

Komu je kurz určený:

 • Pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům a manažerům v sociálních službách
 • Dalším pracovníkům v přímé péči
 • Neformálním pečujícím osobám

Kurz je veden lektory a zdravotníky s bohatými zkušenostmi v dané problematice. Lektoři vykládají odborné téma tak, aby účastníci plně porozuměli problematice a mohli si z tématu vzít dostatek poznatků, které využijí v každodenním životě.

Číslo akreditace: A2021/1244-SP/PC/PP/VP

Délka: 8 vyučovacích hodin

Cena : 1.800 Kč        

Platba možná i přes benefitní systémy: