Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

Popis kurzu:

Odborné školení je současně kurz s praktickými nácviky modelových situací, zaměřených na urgentní stavy významné svou četností v sociálních službách. V problematice základní podpory životních funkcí je trénován systém řetězce přežití, pravidel bezpečnosti při poskytování první pomoci, použití ochranných pomůcek a přístupy ke zraněným. Stěžejním tématem je výcvik kardiopulmonální resuscitace příslušných věkových kategorií, dle nejnovějších doporučení, s ohledem na aktuální trendy a pomůcky v dané oblasti. Školení řeší vybrané urgentní stavy, vedoucí k ohrožení životních funkcí, např. dušení či zástava masívního krvácení, ošetření ran a popálenin. Ze stavů typických pro rizika daného prostředí jsou vyučovány a trénovány postupy první pomoci u člověka s bolestmi na hrudi, s cévní mozkovou příhodou, epileptickým záchvatem, diabetickou komplikací, anafylaktickou reakcí či náhlým poraněním skeletu (spinální trauma, úraz hlavy). Z metodických témat zahrnuje výuka vybavení lékárničky, zdravotnický materiál a potřebné směrnice vztahující se k první pomoci na pracovišti z pohledu platné legislativy.

Anotace:

 • Stavy ohrožující život
 • Úrazové stavy
 • Neúrazové stavy
 • Tepelná poranění
 • Polohování poraněných
 • Rizikové faktory a prevence
 • Aplikace znalostí na konkrétních příkladech první pomoci
 • Praktický nácvik vybraných technik. 

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům a manažerům v sociálních službách
 • Dalším pracovníkům v přímé péči
 • Neformálním pečujícím osobám
 • Všem ostatním, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci

Kurz je veden lektory a zdravotníky s bohatými zkušenostmi v dané problematice. Lektoři vykládají odborné téma tak, aby účastníci plně porozuměli problematice a mohli si z tématu vzít dostatek poznatků, které využijí v každodenním životě.

Číslo akreditace: A2022/0001-SP/PC/PP/VP

Délka: 8 vyučovacích hodin

Cena : 1.800 Kč

Platba možná i přes benefitní systémy: