PORADNA

RODINNÁ PORADNA

Naše působení:

  • poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech
  • poradenství při výběru vhodných kompenzačních pomůcek
  • poradenství v oblasti komunikace, zejména mezi osobou závislou na péči, rodinnými příslušníky
  • pomoc při vyplňování formulářů a tiskopisů
  • terénní šetření u uživatele v jeho přirozeném prostředí (doma) a poskytnutí sociální služby odborného sociálního poradenství
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících sociálních, zdravotních a souvisejících služeb tak, aby došlo k maximální podpoře, pomoci a posílení role pečujícího (zprostředkování kontaktu se zástupcem instituce, organizace, lékařem, jinými osobami, např. úřady, lékařem, specialistou, jinou sociální či zdravotní službou, případně službou navazující, se službou psychologické podpory atd)

Kompletní balíčky:

Balíček 1

Úvodní konzultace, možnosti, jak vzniklou rodinnou situaci řešit, obecné poradenství v péči o druhou osobu

Balíček 2

Úvodní konzultace, poradenství v oblasti péče o konkrétní osobu, v oblasti komunikace a péče o nemocného s demencí (stařecká, Alzheimer apod.), po mozkové mrtvici, vysvětlení nemoci a jejích fází, poradenství v oblasti výživy, aktivizace nemocného, v oblasti paliativní a rehabilitační péče u imobilního jedince, vyplnění a předání potřebných žádostí a formulářů (dávky, příspěvky, poskytnutí péče, žádosti o umístění  a další)

Telefon

+420 797 894 555

Mail

socialni.služby@educas.cz

Veřejný závazek poradny

Platba našich služeb PORADNY možná i přes benefitní systémy: