Veřejný závazek Rodinné poradny Educas

Posláním odborného sociálního poradenství

je pomáhat seniorům, osobám chronicky nemocným, lidem se zdravotním a jiným znevýhodněním, ostatním nemocným a umírajícím; a dále být nápomocni rodinám a ostatním pečujícím.

Odborné sociální poradenství zajišťuje službu osobám, kteří se nedokáží orientovat v systému sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb. Toto poradenství pomáhá uživatelům orientovat se v dávkovém systému, poradí klientovi s vyplněním žádostí na příslušné sociální dávky, poradí s postupem při podávání žádostí, vyplňování formulářů a dalších potřebných dokumentů.

Poradna je též určena laickým pečujícím osobám, které se starají o seniory nebo zdravotně postižené osoby v domácím prostředí.

Poradna poskytuje rady a informace zejména z oblasti pečovatelství a ošetřovatelství, rehabilitační ošetřovatelské péče, kompenzačních pomůcek a úprav bydlení na bezbariérové. Dále se poradna věnuje také psychologické a pedagogické péči a podpoře.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,  rodiny s dítětem/dětmi, osoby pečující o osobu blízkou a senioři.

Cílovou skupinou jsou zájemci od 7–80 let, nebo starší senioři nad 80 let.

Cíle

Cílem nabízené služby je zjištění, vyhodnocení a pomoc při řešení nepříznivé životní situace uživatele, posilování sociálního začlenění do společnosti, umožnění zachování dosavadního způsobu života, resp.co nejkvalitnějšího způsobu života. Tyto služby zahrnují i psychologickou podporu.

Cílem poskytované služby je uživatel:

 • který během poskytování odborného sociálního poradenství mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní potřeby a přání
 • který je informován o možnosti čerpání příspěvků, sociálních dávek, opatrovnictví a je schopen o ně žádat
 • který ví, jak pečovat o svého blízkého i o sebe, a jak uzpůsobit chod i prostředí domácnosti.
 • který se ve své situaci orientuje a ví, jaké kroky musí učinit, aby se jeho situace mohla zlepšit

Zásady

 • Empatický přístup – ke klientovi přistupujeme s respektem, úctou a pochopením, vnímáme jeho jedinečné potřeby.
 • Hledání řešení – společně s klientem hledáme řešení jeho obtížné situace.
 • Podpora klienta – klient je podporován, aby dokázal využít své možnosti a schopnosti.
 • Služba je poskytována tak, aby zvyšovala (resp. nesnižovala) klíčové kompetence uživatelů a podporovala snahu o jejich soběstačnost
 • Zaměstnanci jednají tak, aby byla dodržována lidská práva, svobody a byla ochráněna lidská důstojnost uživatelů.
 • Služba je poskytována bez jakékoliv diskriminace a je respektována jedinečnost každého uživatele.
 • Služba je nastavována individuálně podle potřeb uživatele.
 • Zaměstnanci poskytují služby na profesionální úrovni.