Chůva pro děti v dětské skupině

Akreditovaný rekvalifikační kurz Chůva pro děti v dětské skupině vás perfektně připraví na zkoušku z profesní kvalifikace (kód: 69-073-M).Po úspěšném složení zkoušky získáte certifikát a osvědčení o profesní zkoušce a úplné profesní kvalifikaci. Program je schválen dle standardů NPI ČR.

Podmínky přihlášení:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let,
 • bez logopedických vad
 • zdravotní způsobilost
 • bezúhonnost

Obsah kurzu

Obsah kurzu dle NPI standadů – k nahlédnutí zde

 Uplatnění v praxi

 • péče o děti od 6 měsíců věku
 • péče o děti v dětských skupinách, dětských koutcích
 • možnost založit dětskou skupinu
 • být profesionální chůvou
 • v mateřských centrech, ve firemních a lesních školkách
 • jako au pair, nebo při individuálním hlídání dětí v domácnostech
 • jako nepedagogičtí pracovníci v mateřských školkách různých zřizovatelů, v mikrojeslích
 • v MŠ jako personální podpora

Kurz je akreditovaný MŠMT a může být proplacen Úřadem práce

Rozsah kurzu: 170 hodin (80 hodin výuky, z toho 64 distančně + 90 hodin praxe) + zkouška

Cena : 19.800 Kč včetně zkoušky

Platba možná i přes benefitní systémy: