Cukrovka (diabetes mellitus) u lidí v seniorském věku a péče o ně

Popis kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními informacemi při péči o seniory s diabetem. Účastníci získají nejen základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci s klientem s diabetem, ale i odpovědi na řadu praktických situací, se kterými se v praxi setkávají, a to z pohledu zdravotního i sociálního. Seznámí se s podstatou nemoci samotné, jejími projevy, možnými komplikacemi a metodami samotné péče. Zaměříme se také na výživu, důležitost pohybu a péče o tělo s důrazem na dolní končetiny. Získané vědomosti pak mohou využít při každodenní péči o klienta či v kontaktu s jeho rodinou tak, aby se zvýšila kvalita života osob s diabetem. Kurz je vhodný pro terénní, ambulantní i pobytové služby sociální péče.

Anotace:

 • Nejdůležitější informace o onemocnění diabetes mellitus
 • Podrobné informace – definice a jednotlivé druhy diabetu
 • Informace o příznacích diabetu a léčbě diabetu
 • Životní styl diabetiků a výživa diabetiků
 • Komplikace spojené s diabetem
 • Péče o klienta s diabetem
 • Diabetes a stáří, jeho specificích

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům a manažerům v sociálních službách
 • Dalším pracovníkům v přímé péči
 • Neformálním pečujícím osobám
 • Všem ostatním, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci

Kurz je veden lektory a zdravotníky s bohatými zkušenostmi v dané problematice. Lektoři vykládají odborné téma tak, aby účastníci plně porozuměli problematice a mohli si z tématu vzít dostatek poznatků, které využijí v každodenním životě.

Číslo akreditace: A2021/1244-SP/PC/PP/VP

Délka: 8 vyučovacích hodin

Cena : 1.800 Kč        

Platba možná i přes benefitní systémy: