CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Kurz je určen pro osoby, které chtějí získat formální vzdělání pro práci s předškolními dětmi, chtějí zřídit dětskou skupinu či pracovat jako profesionální chůva.
Akreditovaný rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky vás perfektně připraví na zkoušku z profesní kvalifikace (kód 69-017-M).
Po úspěšném složení zkoušky získáte certifikát a osvědčení o profesní zkoušce a úplné profesní kvalifikaci. Program je schválen dle standardů NPI ČR

Podmínky přihlášení:

  • ukončené základní vzdělání
  • dosažení věku 18 let,
  • bez logopedických vad
  • zdravotní způsobilost

Obsah kurzu

Obsah kurzu dle NPI standadů – k nahlédnutí zde

 Uplatnění v praxi

  • Možnost si zřídit vázanou živnost,
  • Založit dětskou skupinu
  • Pracovat jako chůva v dětské skupině nebo jiné formě soukromé školky
  • Pečovat o dvouleté děti ve státních školkách
  • Být profesionální chůvou

Kurz je akreditovaný MŠMT a může být proplacen Úřadem práce

Rozsah kurzu: 160 hodin (100 hodin výuky + 60 hodin praxe) + zkouška

Cena : 19.800 Kč včetně zkoušky

Platba možná i přes benefitní systémy: