CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Kurz je určen pro osoby, které chtějí získat formální vzdělání pro práci s předškolními dětmi, chtějí zřídit dětskou skupinu či pracovat jako profesionální chůva.
Akreditovaný rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky vás perfektně připraví na zkoušku z profesní kvalifikace (kód 69-017-M).
Po úspěšném složení zkoušky získáte certifikát a osvědčení o profesní zkoušce a úplné profesní kvalifikaci. Program je schválen dle standardů NPI ČR

Podmínky přihlášení:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let,
 • bez logopedických vad
 • zdravotní způsobilost

Obsah kurzu

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

 Uplatnění v praxi

 • Možnost si zřídit vázanou živnost,
 • Založit dětskou skupinu
 • Pracovat jako chůva v dětské skupině nebo jiné formě soukromé školky
 • Pečovat o dvouleté děti ve státních školkách
 • Být profesionální chůvou

Kurz je akreditovaný MŠMT a může být proplacen Úřadem práce

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (KÓD 69-017-M)

 • Poplatek za složení zkoušky 6.000 Kč
 • Rozsah zkoušky dle obsahu kurzu

KONZULTACE PŘED ZKOUŠKOU

 • Poplatek za konzultaci 1.500 Kč
 • V rozsahu cca 2 hodiny

Rozsah kurzu: 160 hodin (100 hodin výuky + 60 hodin praxe) + zkouška

Cena : 19.800 Kč včetně zkoušky

Platba možná i přes benefitní systémy: