AKREDITOVANÉ KURZY

Cukrovka (diabetes mellitus) u lidí v seniorském věku a péče o ně

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách včetně sociálních a vedoucích pracovníků a manažerů. Jeho cílem je seznámit účastníky se základními informacemi o péči o seniory s diabetem. Účastníci získají nejen základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci s klientem s diabetem, ale i odpovědi na řadu praktických situací, se kterými se v praxi setkávají, a to z pohledu zdravotního i sociálního. Seznámí se s podstatou nemoci samotné, jejími projevy, možnými komplikacemi a metodami samotné péče. Zaměříme se také na výživu, důležitost pohybu a péče o tělo s důrazem na dolní končetiny. Získané vědomosti pak mohou využít při každodenní péči o klienta či v kontaktu s jeho rodinou tak, aby se zvýšila kvalita života osob s diabetem. Kurz je vhodný pro terénní, ambulantní i pobytové služby sociální péče.

Specifika demencí a péče o klienta s demencí

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách včetně sociálních a vedoucích pracovníků a manažerů. Jeho cílem je seznámit účastníky se základními informacemi o demencích, převážně Alzheimerovy demence a stařecké demence (druhy, faktory, příznaky, příčiny, způsoby péče a komunikace, specifické přístupy atp.). Účastníci získají nejen základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci s klientem s demencí, ale i odpovědi na řadu praktických situací, se kterými se v praxi setkávají, a to z pohledu zdravotního i sociálního. Získané vědomosti pak mohou využít při každodenní péči o klienta či v kontaktu s jeho rodinou tak, aby se zvýšila kvalita života osob s demencí. Kurz je vhodný pro terénní, ambulantní i pobytové služby sociální péče. 

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

Školení poskytuje pracovníkům potřebné návody, zásady a výstupní kompetence pro poskytnutí první pomoci. Kurz je vedený interaktivními metodami a zážitkovými praktickými nácviky modelových situací. Kurz bere zřetel na konkrétní požadavky pracovního prostředí poskytované služby (pobytová, ambulantní, terénní).

Odborné školení je současně s praktickými nácviky modelových situací, zaměřených na urgentní stavy významné svou četností v sociálních službách. V problematice základní podpory životních funkcí je trénován systém řetězce přežití, pravidel bezpečnosti při poskytování první pomoci, použití ochranných pomůcek a přístupy ke zraněným. Stěžejním tématem je výcvik kardiopulmonální resuscitace příslušných věkových kategorií, dle nejnovějších doporučení, s ohledem na aktuální trendy a pomůcky v dané oblasti. Školení řeší vybrané urgentní stavy, vedoucích k ohrožení životních funkcí, např. dušení či zástava masívního krvácení, ošetření ran a popálenin. Ze stavů typických pro rizika daného prostředí jsou vyučovány a trénovány postupy první pomoci u člověka s bolestmi na hrudi, s cévní mozkovou příhodou, epileptickým záchvatem, diabetickou komplikací, anafylaktickou reakcí či náhlým poraněním skeletu (spinální trauma, úraz hlavy). Z metodických témat zahrnuje výuka vybavení lékárničky, zdravotnický materiál a potřebné směrnice vztahující se k první pomoci na pracovišti z pohledu platné legislativy. Školení obsahuje řadu praktických nácviků, nejedná se o statickou přednášku, ale interaktivní výuku s reflexí na činnost účastníků a získání potřebných kompetencí.

Pokud máte zájem o jeden z Akreditovaných kurzů, neváhejte nás kontaktovat

Vyberte z možností