Je demence jen zapomínání?

Anotace:

  • Základní informace o demenci a jejích příčinách
  • Komunikace, výživa, aktivace, péče o člověka s demencí
  • Denní aktivity s lidmi s demencí
  • Domácí péče z pohledu rodinného pečujícího
  • Úpravy domácího prostředí
  • Péče o sebe
  • Zdroje pomoci (sociální služby, pomůcky apod.)

Popis kurzu:

Alzheimerova choroba díky vysokému dožití naší populace se objevuje stále častěji. Dotýká se nás buď osobně nebo zprostředkovaně. Alzheimerova nemoc není jen zapomínání, ale s postupem času se přidávají další komplikace, které sužují jak samotného nemocného, tak i celou jeho rodinu.

Seminář si klade za úkol seznámit účastníky se základními informacemi o demencích, převážně Alzheimerovy demence. Účastníci získají nejen znalosti o stádiích Alzheimerovy demence, jejich projevech a komplikacích, ale i odpovědi na řadu praktických situací, se kterými se mohou ve svém nebo životě setkat. Účastník se dozví, jak pracovat s člověkem s demencí, získá doporučení, jak se s nemocným lépe domluvit, bude vědět, jak komunikovat s těmi, kteří se už slovně nevyjadřují. Seznámí se s nejnovějšími koncepty péče o člověka s demencí a jejich vývojovými trendy. Seznámí se s právy osob s demencí a získá větší jistotu při konfrontaci s touto nevyzpytatelnou nemocí.

Seminář je veden lektory a zdravotníky s bohatými zkušenostmi v dané problematice. Lektoři vykládají odborné téma populární formou tak, aby i laická veřejnost porozuměla problematice a mohla si z tématu vzít dostatek poznatků, které využije v dennodenním životě.

Rozsah kurzu: 2 hodiny

Cena: 950 Kč

Platba možná i přes benefitní systémy: