OSTATNÍ ČINNOST

ZŘIZOVÁNÍ DĚTSKÝCH SKUPIN VE FIRMÁCH

Začlenění rodičů na mateřské dovolené do jejich původních profesí a pracovních pozic je důležitým úkolem firem a naší společnosti. V dnešní době, kdy není snadné získat kvalifikovanou pracovní sílu, a kdy je výrazný tlak ze strany rodičů na návrat zpět do práce, nabízíme zřízení dětské skupiny ve firmách. Je všeobecně žádoucí, aby pečující rodiče nepozbyli svých profesních znalostí a dovedností a mohli se realizovat i ve svém profesním životě. Pro zaměstnavatele by zřízení dětské skupiny přímo v sídle mohlo být zajímavým benefitem, jež by mohl sloužit jako argument pro zmírnění fluktuace jejích zaměstnanců nebo podpořit dřívější návrat pečujících rodičů zpět do práce. Dalším benefitem převážně v Praze je, že rodič by s dítětem absolvoval cestu jedním směrem, tedy by odpadalo logisticky složité a časově náročné cestování. Tato aktivita by také mohla vyřešit rodičům problémy související se získáním místa ve státních školkách.

Nabízíme proto společnostem zřízení dětské skupiny v prostorách samotné firmy, včetně vybudování odpovídajících prostor a proškolení personálu dle zákona. Získali jsme od Ministerstva práce a sociálních věcí statut autorizujícího orgánu pro profesní kvalifikaci pečující osoby o děti od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Dále dle zákona o dalším profesním vzdělávání máme udělenou akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rekvalifikační kurz profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Námi vyškolený personál bude mít veškeré znalosti a dovednosti, které jsou pro výkon práce pečující osoby o děti do zahájení školní docházky nezbytné.

ZAJIŠŤOVÁNÍ AKREDITACÍ

Jste lektor, organizace, která plánuje otevřít akreditovaný kurz? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám projít celým procesem akreditačního řízení, včetně zpracování žádosti a zastupování před akreditační komisí a dalšími úřady. Vyřídíme za Vás veškerou dokumentaci s ministerstvy a dalšími orgány a pomůžeme Vám získat samotnou akreditaci.

SEMINÁŘE A KURZY PRO PEDAGOGY

 • První pomoc
 • Finanční gramotnost
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Péče o sebe sama a psychohygiena
 • Relaxace a relaxační techniky
 • Bezpečné a otevřené prostředí, otevřená komunikace
 • Stres, úzkosti a jejich prevence
 • Řešení konfliktů a vyjednávání
 • Vedení náročných rozhovorů
 • Rehabilitačně – relaxační sada cvičení pro učitele
 • Individuální přístup k jedinci – práce se životním příběhem
 • Práce v online prostředí, jeho úskalí, výhody a jak z toho nepodlehnout skepsi
 • Práce s nadanými dětmi
 • Práce s dětmi s delší intelektuální odezvou,
 • Zjišťování silných a slabých stránek
 • Práce s adolescentní skupinou
 • Kritické myšlení
 • Koučink, kariérový poradce pro adolescenty
 • Rétorika a umění projevu
 • Rytmika a logopedické hrátky (nácvik sluchového vnímání, vhodné pro 1. a 2.    třídu)
 • Hodnocení a přijetí sebe sama

SEMINÁŘE A KURZY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

 • Finanční gramotnost (dle věku)
 • Základy první pomoci pro různé skupiny
 • Seminář pro neformálně pečující osoby
 • Cukrovka – diabetes u seniorů a péče o ně
 • Hudebně aktivizační seminář pro seniory
 • Specifika demencí a péče o lidi s demencí
 • Reminiscence – práce se vzpomínkami
 • Specifika komunikace s lidmi s demencí
 • Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem
 • Péče o seniory v jejich domácnostech
 • Vedení náročných rozhovorů
 • Řešení konfliktů a vyjednávání při péči o druhé
 • Osobní rozvoj – koučink
 • Vedení tréninků – podpora trenérů v efektivnějším vedení tréninků
 • Pozitivní myšlení a komunikace
 • Cíle, jejich stanovení a vyhodnocení
 • Reflexe a sebereflexe
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Efektivní komunikace
 • Naše potřeby a jejich vliv na naše chování a jednání
 • Matky na mateřské dovolené, prevence rezignace a vyhoření
 • Výchova dítěte, aneb opravdu si rozumíme?
 • Základy péče o seniory v domácím a komunitním prostředí
 • Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky
 • Adaptace seniora při nástupu do instituce/sociálního zařízení
 • Individuální přístup k člověku
 • Práce s kolektivem dětí i dospělých, specifika
 • Práce s adolescentní skupinou
 • Práce s dětskou skupinou
 • Český jazyk v praxi, hra se slovy
 • Kritické myšlení
 • Rétorika a umění projevu
 • Finanční minimum pro děti
 • Finanční minimum pro adolescenty opouštějící dětské domovy
 • Logika a matematika, rozvoj logického myšlení aneb dejme trochu zabrat „šedé kůře mozkové“
 • Fyzika pro laiky, fyzika kolem nás
 • Alternativní zdroje energie
 • Platební styk, bankovní svět
 • Reklama, co to je, jak vypadá a co se děje kolem nás
 • Finance a účetnictví aneb otevírá se nám svět financí
 • Daně a jak na ně – úvod do problematiky, seznámení se s podstatou
 • Pojištění a pojišťovnictví aneb porozumění podstatě pojištění
 • Hra na kytaru – kytarové odpoledne
 • Rytmika a logopedické hrátky