DĚTSKÉ SKUPINY

ZŘIZOVÁNÍ DĚTSKÝCH SKUPIN VE FIRMÁCH

Začlenění rodičů na mateřské dovolené do jejich původních profesí a pracovních pozic je důležitým úkolem firem a naší společnosti. V dnešní době, kdy není snadné získat kvalifikovanou pracovní sílu, a kdy je výrazný tlak ze strany rodičů na návrat zpět do práce, nabízíme zřízení dětské skupiny ve firmách. Je všeobecně žádoucí, aby pečující rodiče nepozbyli svých profesních znalostí a dovedností a mohli se realizovat i ve svém profesním životě. Pro zaměstnavatele by zřízení dětské skupiny přímo v sídle mohlo být zajímavým benefitem, jež by mohl sloužit jako argument pro zmírnění fluktuace jejích zaměstnanců nebo podpořit dřívější návrat pečujících rodičů zpět do práce. Dalším benefitem převážně v Praze je, že rodič by s dítětem absolvoval cestu jedním směrem, tedy by odpadalo logisticky složité a časově náročné cestování. Tato aktivita by také mohla vyřešit rodičům problémy související se získáním místa ve státních školkách.

Nabízíme proto společnostem zřízení dětské skupiny v prostorách samotné firmy, včetně vybudování odpovídajících prostor a proškolení personálu dle zákona. Získali jsme od Ministerstva práce a sociálních věcí statut autorizujícího orgánu pro profesní kvalifikaci pečující osoby o děti od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Dále dle zákona o dalším profesním vzdělávání máme udělenou akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rekvalifikační kurz profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Námi vyškolený personál bude mít veškeré znalosti a dovednosti, které jsou pro výkon práce pečující osoby o děti do zahájení školní docházky nezbytné.

Pro nabídku nás kontaktujte emailem nebo telefonem