CÍL

Přátelé vzdělávání (EDUCAS)

"EDUCAS" je profesní, nezávislá a nepolitická společnost skládající se z odborníků v oblasti PR, komunikace, marketingu, médií a pedagogiky.

Naší snahou je aktivně se podílet na vytváření profesní základny pracovníků působících v kultuře, školství nebo soukromých či veřejných isntitucích, s cílem vytvořit jim adekvátní odborné podmínky pro výkon jejich funkcí.

Zaměřujeme se i na zajištění kurzů, které jsou dostupné jen v Praze nebo jiných velkých městěch. Snažíme se klientům nabídnout mnohdy nedosažitelné kurzy, ať už z finančních, časových nebo logistických důvodů.

Základním záměrem je formou vzájemné spolupráce všech partnerů zajišťovat činnosti podporující rozšíření vzdělání a dovesností.