OSTATNÍ KURZY

SEMINÁŘE A KURZY PRO PEDAGOGY

 • První pomoc
 • Finanční gramotnost
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Péče o sebe sama a psychohygiena
 • Relaxace a relaxační techniky
 • Bezpečné a otevřené prostředí, otevřená komunikace
 • Stres, úzkosti a jejich prevence
 • Řešení konfliktů a vyjednávání
 • Vedení náročných rozhovorů
 • Rehabilitačně – relaxační sada cvičení pro učitele
 • Individuální přístup k jedinci – práce se životním příběhem
 • Práce v online prostředí, jeho úskalí, výhody a jak z toho nepodlehnout skepsi
 • Práce s nadanými dětmi
 • Práce s dětmi s delší intelektuální odezvou,
 • Zjišťování silných a slabých stránek
 • Práce s adolescentní skupinou
 • Kritické myšlení
 • Koučink, kariérový poradce pro adolescenty
 • Rétorika a umění projevu
 • Rytmika a logopedické hrátky (nácvik sluchového vnímání, vhodné pro 1. a 2.    třídu)
 • Hodnocení a přijetí sebe sama

SEMINÁŘE A KURZY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

 • Finanční gramotnost (dle věku)
 • Základy první pomoci pro různé skupiny
 • Seminář pro neformálně pečující osoby
 • Cukrovka – diabetes u seniorů a péče o ně
 • Hudebně aktivizační seminář pro seniory
 • Specifika demencí a péče o lidi s demencí
 • Reminiscence – práce se vzpomínkami
 • Specifika komunikace s lidmi s demencí
 • Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem
 • Péče o seniory v jejich domácnostech
 • Vedení náročných rozhovorů
 • Řešení konfliktů a vyjednávání při péči o druhé
 • Osobní rozvoj – koučink
 • Vedení tréninků – podpora trenérů v efektivnějším vedení tréninků
 • Pozitivní myšlení a komunikace
 • Cíle, jejich stanovení a vyhodnocení
 • Reflexe a sebereflexe
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Efektivní komunikace