Život s cukrovkou aneb cukrovka nebolí

Anotace:

  • Civilizační choroba, co bychom měli o cukrovce vědět
  • Cukrovka nebolí, ale…
  • Podceňování a zrádná úskalí diabetu
  • Život s diabetem
  • Prevence

Popis kurzu:

Cílem semináře je informovat posluchače o onemocnění samotném, o jeho diagnostice, projevech a nebezpečí. Cukrovku dnes řadíme mezi civilizační choroby a její výskyt v populaci stále stoupá. Dle údajů Diabetické asociace trpí cukrovkou v české populaci přes 800 000 lidí, mnozí nejsou zatím diagnostikováni, a proto reálný počet bude vyšší.

Cukrovka je nemoc, která nebolí a o to horší jsou její následky, proto je nebezpečná. Nelze se jí nakazit jako chřipkou, ale plíživě se k ní dopracovat životním stylem (mimo cukrovky vrozené).

Smyslem semináře je podat široké veřejnosti dostatek relevantních informací o onemocnění, a naučit se chovat tak, abychom cukrovkou neonemocněli, popřípadě život s ní zvládali lépe.

Seminář je veden zdravotníky s bohatými zkušenostmi v dané problematice. Lektoři vykládají odborné téma populární formou tak, aby i laická veřejnost porozuměla problematice a mohla si z tématu vzít dostatek poznatků, které využije v dennodenním životě.

Rozsah kurzu: 2 hodiny

Cena : 950 Kč

Platba možná i přes benefitní systémy: