Pozitivní komunikace a pozitivní myšlení

Anotace:

  • Definice pozitivní komunikace a myšlení
  • Komunikace a sdělení
  • Vliv emocí
  • Hodnotící myšlení
  • Pochvala a ocenění

Popis kurzu:

Pozitivní přístup k životu je alfou a omegou spokojenější existence. V kurzu se seznámíte s podstatou a významem pozitivní komunikace a myšlení. Dále s obecnými principy komunikace, které vedou k opravdovému porozumění. Mimo jiné se seznámíme s projevy emocí, které naši komunikaci ovlivňují a mění. Velmi podstatnou částí semináře je seznámení s hodnotícím myšlení a interní tedy vnitřní komunikací.

Seminář si klade za úkol seznámit účastníky s podstatou pozitivního přístupu a pozitivní komunikace, kdy na příkladech a osobním vyzkoušení podané informace zjistí, že komunikace či jazyk vzniká již u nás v hlavě a to, jak bude vedena záleží jen na nás. Účastníkům se dostane odpovědí na řadu praktických situací, se kterými se mohou ve svém nebo životě setkat. Zároveň se naučí pracovat s pochvalami a oceněním.

Kurz je veden lektory s bohatými zkušenostmi v dané problematice. Lektoři vykládají odborné téma populární formou tak, aby si všichni z přednášky mohli vzít dostatek poznatků, které využijí v dennodenním životě.

Rozsah kurzu: 2 hodiny

Cena: 950 Kč

Platba možná i přes benefitní systémy: