Cíle, proces rozhodování

Anotace:

  • Podstata a druhy cílů
  • Jak cíle stanovit a definovat
  • Cesty a principy dosažení cíle
  • Hodnocení cílů
  • Proces rozhodování a možnosti volby

Popis kurzu:

Naše potřeby, cesty, úspěchy a ocenění v životě souvisejí s tím, jak pracujeme se svými představami, sny a cíli. Jak umíme definovat věci podstatné, důležité a jak ty marginální, které jsou ovšem stejně důležité.

Na semináři se účastníci seznámí s tím, jak definovat to, co je cílem a to, co je přáním. Naučí se pracovat se svými představami tak, aby byli schopni si určit své priority a cesty k jejich dosažení. Zároveň si uvědomit, co dané rozhodnutí obnáší. Zaměříme se také na samotný proces rozhodování a možnosti volby. Účastníkům se dostane odpovědí na řadu praktických situací, se kterými se mohou ve svém nebo životě setkat.

Kurz je veden lektory s bohatými zkušenostmi v dané problematice. Lektoři vykládají odborné téma populární formou tak, aby si všichni z přednášky mohli vzít dostatek poznatků, které využijí v dennodenním životě.

Rozsah kurzu: 2 hodiny

Cena: 950 Kč

Platba možná i přes benefitní systémy: