Poradenství

 

Nabízíme poradenství v oblasti PR, médií, komunikace, pedagogiky, sociálních služeb, práva i IT.  Cílem poradenství je pochopení a zvyšování uplatnitelnosti na tru práce. Naše poradenské služby jsou průběžně inovovány, při metodické a obsahové přípravě čerpáme z mnohaletých zkušeností práce s různými cílovými skupinami a typy klientů. Zpětná vazba od našich klientů a znalost jejich potřeb jsou pro nás inspirací pro neustálé zkvalitňování našich poradenských služeb.

Mezi naše stěžejní cílové skupiny patří:

1) pracovníci PR oddělení kulturních, veřejných i soukromých institucí

2) pedagogičtí pracovníci

3) široká veřejnost, která si rozšiřuje znalosti a dovednosti zájmovým vzděláváním