O nás

EDUCAS

EDUCAS bylo založeno v roce 2018, ale navazuje na již 10 letou historii Agentury Arte, která jeho vzniku předcházela. Základním cílem je zvyšování vzdělávání, jeho dostupnosti a kvality. Naše společnost působí v Královéhradeckém kraji. Máme sestaven nejen vlastní tým, zahrnující odborníky ze vzdělávacích institucí, lektory a vlastní manažerský tým, který má zkušenosti s řízením a koordinací projektů a rozvojových partnerství, ale spolupracoujeme i s jinými organizacemi pro širší nabídku kurzů a především zpřístupnění kurzu bez nutnosti dojíždění do jných krajů.

Hlavní cíle:

  • Podpora dalšího a celoživotního vzdělávání
  • Podpora adaptability a integrace na trhu práce
  • Spolupráce se ziskovým, neziskovým i státním sektorem
  • Organizování setkání za účelem sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce
  • Prezentace činnosti sdružení v médiích
  • Propagační a informační aktivity

Stěžejní aktivity:

  • Vzdělávání

- profesní kurzy

- zájmové kurzy

- jazykové kurzy

- kurzy pro rozšíření znalostí a dovedností

 

  • Poradenská činnost

- testování uchazečů na jejich osobnostní, kreativní a kariérní předpoklady

- poradenství v oblasti PR, médií, komunikace, pedagogiky, sociálních prací ad.

- zaměřená na studenty - pomoc s výběrem vhodného studijního oboru, školu nebo kariérní oblasti