CÍL

Přátelé vzdělávání (EDUCAS)

"EDUCAS" je profesní, nezávislá a nepolitická společnost skládající se z odborníků v oblasti PR, komunikace, marketingu, médií a pedagogiky.

Stimulační program Maxík

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík je v rámci nové akreditace nabízen jako program pro podporu čtenářské pregramotnosti
Č.j.: MSMT-798/2017-1-161

Aktuální verze splňuje všechny podmínky nastavené ŠABLONAMI.

TERMÍN: PODZIM 2018 (22.-23. 9. 2018)

KURZY

Nabízíme Vám širokou nabídku akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích kurzů pro Váš rozvoj. Specializujeme se na další vzdělávání pracovníků v oblasti PR, médií, kutury, pedagogiky ad. Disponujeme akreditovanými vzdělávacími kurzy MŠMT nebo kurzy vedenými odborníky zaměřenými na praxi a nové trendy.